Copyright 2018 - Enowa

De belangrijksten zijn:

  • Regressie therapie
  • Symbooldrama
  • Imaginaties (visualisaties)
  • Lichaamswerk
  • Creatieve therapie
  • Voice-dialogue
  • Psychodrama
  • EMDR

(gedicteerd op 14-9-1999 door Maharishi Ma Prem, uitgewerkt door Piet Zonneveld)

A: Wie of wat is een therapeut / counsellor?

Een therapeut / counsellor kan niets anders voor de cliënt zijn dan een (spiritueel) adviseur die iemand in de chaos van het eigen leven of in de relatie met zichzelf en anderen de weg kan wijzen.

Enowa KARAKTER therapie

Met een therapeutische methode probeert de therapeut de cliënt (of patiënt) te helpen de psychische en/of emotionele belemmeringen voor een acceptabel leven op te los­sen dan wel de gevolgen ervan te minimaliseren zodat de cliënt voortaan zelf zijn/haar leven kan sturen. Om dit te kunnen is het nodig om de mechanismen die deze belemmeringen bij de cliënt veroorzaken op te sporen, bloot te leggen en dan op te lossen of de gevolgen te verminderen.

In de Enowa KARAKTER therapie gaan we er van uit dat negatieve karaktertrekken (NKT's) het gedrag van een persoon zodanig belemmeren dat hij/zij geen keuze meer lijkt te hebben om zich te gedragen zoals hij/zij zou willen.
De Enowa KARAKTER therapie is een therapeutische methode waarbij cliënten hun neigingen of drang om negatieve karaktertrekken te gebruiken, leren herkennen, beheer­sen en uiteindelijk naar de achtergrond zetten: de mens wordt vrij om te kiezen doordat het weer over de hartkwaliteiten kan beschikken.

Er zijn vele definities van counselling en de counsellor. Hieronder enkelen die voldoende uitdrukken wat wij belangrijk vinden.

De definitie van het werkgebied (volgens St. Europees instituut PSE):

Tussen de maatschappelijke dienstverlening, zoals het Algemeen Maatschappelijk werk dat biedt, en de gespecialiseerde langdurige psychotherapeutische of psychiatrische hulp bij ernstige problematiek, waarin bijvoorbeeld een RIAGG voorziet, ligt een groot gebied: de psychosociale hulpverlening. Dit is het werkgebied van de counsellor. Deze counsellor kan b.v. geconsulteerd worden wanneer psychosociale problematiek de zelfredzaamheid van een mens ondermijnt of dreigt te ondermijnen. Hun klachten zijn niet ernstig genoeg om te spreken van een psychische stoornis, maar ernstig disfunctioneren dreigt wel. 
Daarom is counselling op het werk in de vorm van coachen ook voor een werkgever van belang. Een medewerker zal minder snel ziek thuis zitten.