Copyright 2018 - Enowa

“Ik ben mijn baan kwijtgeraakt”.

“Ik heb een dierbare verloren”.

“Hoe moet het verder met mijn relatie” of “Ik ga scheiden”.

“Ik zie het even niet zitten, wat is er met me aan de hand”.

“Hoe ga ik met die lastige collega om”.

“Ik heb een moeilijk kind, hoe ga ik daar mee om”.

Dit zijn enkele van de vele gebeurtenissen die mensen, jij en ik, kunnen tegenkomen in ons leven. Soms zijn die gebeurtenissen ingrijpend en soms loop je fluitend door. Niet iedere ervaring in je leven hoeft een schokkend effect te hebben; ieder mens ervaart dit op zijn eigen manier. En wat voor de een schokkend is, is voor de ander eenvoudig te verwerken!

Soms heb je het nodig om weer wat duidelijkheid te krijgen in je leven. Om weer helder te krijgen wat er werkelijk gebeurt of om je hart te luchten bij een professionele hulpverlener (vertrouwensman/vrouw). Soms heb je het nodig om te zien hoe je met bepaalde soorten verlies om kunt gaan, of waar je relatie vastgelopen is.

Dit zijn geen ernstige psychisch problemen waar langdurige psychotherapie voor nodig is. Als er geen ernstige trauma's hebben plaats gevonden en je hebt behoefte aan hulp, dan kan vaak een aantal counselling gesprekken voldoende zijn om bijvoorbeeld de samenhang en het leven weer te zien, om anders met de situatie te leren omgaan, om de realiteit te leren zien en aanvaarden, om je gevoel beter te leren uiten, om beter voor jezelf op te komen, om je eigen grenzen te leren zien en accepteren of om te voorkomen dat het probleem groter wordt en je je baan en/of relatie verliest.

Vaak kan juist een professionele buitenstaander anders tegen de gebeurtenissen aankijken dan degene die de ervaring heeft meegemaakt, en kan deze hulpverlener je andere mogelijkheden laten zien. Met deze mogelijkheden kun je dan zelf weer de draad van het leven op pakken.

In onze aanpak zullen naast het (begripvol) luisteren, coachen, verhelderen en trainen ook confrontaties voorkomen met jezelf die niet altijd even leuk zijn maar wel verhelderend. Deze confrontaties met jezelf zijn soms noodzakelijk om weer helder te krijgen wat je in je leven wilt.

Dat is dan ook de beloning die je jezelf gunt.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, kan bij niet al te ernstige ervaringen volstaan worden met een aantal counselling gesprekken.

Als deze niet-ernstige ervaringen genegeerd of onvoldoende verwerkt worden kan in de loop van de tijd wèl een ernstig probleem ontstaan. Bijvoorbeeld het verlies van een dierbare waarbij je niet voldoende de kans of tijd hebt gehad (of genomen) om te rouwen. Na enige tijd merk je dat “het” niet lekker meer gaat en je doet of voelt dingen die je niet kan plaatsen, of je doet dingen waarvan je overtuigd bent dat het goed is terwijl je ziet dat het slecht is (bijvoorbeeld anorexia).

Daarnaast kunnen er ook ernstige gebeurtenissen zijn geweest die je niet kon verwerken. Het kan zijn dat je er niet over durfde te praten, bijvoorbeeld bij incest of mishandeling, en het nu zo een groot probleem is geworden dat het je dagelijkse functioneren (werk, relatie, vriendschappen) belemmert, of je weet niet hoe je een dergelijke gebeurtenis weer te boven moet komen omdat de emoties te heftig zijn of te zwaarwegend (depressie).

Soms ligt de oorzaak van dit onvermogen om te kunnen verwerken in het verleden (bijvoorbeeld jeugd), soms in het eigen karakter. Soms bestaat de bedreigende situatie nog steeds en wil je alleen vertrouwelijke gesprekken om je situatie aan te kunnen.

Bij dieper liggende problemen of vastzittende emoties is therapie nodig.

Een combinatie van therapievormen stelt ons in staat om de cliënt optimaal te kunnen begeleiden bij zijn / haar verwerkings- en/of ontwikkel- proces. Door dit proces leer je ook wat de werkelijke waarde was van de ervaring en word je als mens meer heel waardoor je weer meer je hart durft te openen en je zelf verder kan met de ontwikkeling van je leven.

Of de hulpvraag nu counselling of therapie is, van ons mag je verwachten dat we eerlijk tegen je zijn in een op vertrouwen gebaseerde relatie.

.