Copyright 2018 - Enowa

Een ieder doet de dingen op zijn/haar manier. Hierdoor leer je van de anderen in de groep dat het ook anders kan. Experimenteren met ander gedrag is dan ook een van de mogelijkheden die deze groep je kan bieden. Daarnaast geeft de groep je feedback over je gedrag. Uiteindelijk ga je ervaren dat het aangaan van het leven veel interessanter is dan er van weglopen.

Door het delen van wat je voelt, denkt en beleeft met de andere groepsleden ontstaat er een grote openheid waardoor je de andere deelnemers gaat ervaren als vertrouwde metgezellen op deze boeiende reis, waarbij lachen gewoner is dan huilen of treuren.

Doelstelling is steeds:

Een persoonlijk veranderproces, waarbij iemand zijn pijn en “zwakke plekken” leert kennen en omvormen / verwerken, gekoppeld aan het vergroten van sociale- en communicatieve vaardigheden waarbij de groep veiligheid en steun kan bieden in een setting van eerlijkheid, respect en duidelijkheid.

Dit betekent dat je jezelf de tijd moet gunnen om dit proces door te gaan. Een dergelijke inzet is wel de moeite waard!

De groep kan je bij dit proces veiligheid, warmte en steun bieden.

“Werken aan jezelf”

Deze groep is voor mensen die aan hun probleem, proces en/of houding willen werken in een groep met de kracht van een intense, grondige workshop. Het individuele proces blijft wel altijd voorop staan. In deze groep wordt men zich bewust van zijn / haar functioneren door contact met de ander.

In de intake bekijken we de aard van het probleem waar je aan wilt werken en of je er al aan toe bent om aan de groep deel te nemen. Het is mogelijk dat je eerst nog enkele of meerdere individuele sessies nodig hebt. Voor sommigen immers is het probleem zeer duidelijk, voor anderen is het juist nodig om eerst kennis te maken met begeleiding/hulpverlening. Soms zijn alleen individuele sessies mogelijk.

De duur van de groepsbijeenkomst is twee dagen aaneen gesloten (zonder avond), waardoor een grotere intensiteit bereikt kan worden, en wordt gecombineerd met een individuele sessie en wordt eenmaal per maand gehouden.

Iedere deelnemer werkt aan zijn eigen ontwikkeling (verwerking), waarbij de interactie met de overige groepsleden het proces verdiept en versnelt. De combinatie van persoonlijk werken en groepssessies maakt deze groepsbijeenkomsten afwisselend en werkzaam.

In de groep ben je dus verantwoordelijk voor je eigen proces èn voor wat je nodig hebt. Het is immers noodzakelijk dat je op eigen benen gaat staan om weer verder te kunnen met jouw leven! Hiervoor wordt in de groep ruimte gemaakt om je veranderde gedrag te ervaren. Door het groepsproces en je eigen sessies wordt dit ook steeds duidelijker. 
Bij het versterken van de persoonlijkheid haal je je positieve kwaliteiten naar boven. Hierdoor kan de persoonlijkheid, gesteund door de positieve kwaliteiten, meer vorm krijgen en steviger worden.

Door vele factoren is vooraf niet te zeggen hoelang dit traject gaat duren. Enkele belemmerende factoren zijn onder andere angst, luiheid en koppigheid. Met name aan die aspecten in het karakter die een valkuil kunnen vormen voor het optimaal functioneren in de buitenwereld wordt indringend gewerkt.

Deze valkuilen vormen afhankelijkheden van mensen en zaken die het zelfstandig functioneren van het individu in zijn/haar werkomgeving beïnvloeden of zouden kunnen beïnvloeden. Met name deze afhankelijkheden kunnen het beoordelingsvermogen / de zelfstandigheid van iemand onder druk zetten.

Het versterken van de positieve kwaliteiten wordt gemakkelijker zodra men greep heeft op de afhankelijkheden en onbewuste neigingen om in de valkuilen terug te vallen of terug te stappen, dan wel opgeruimd heeft.

Belangrijk bij dit alles is de persoonlijkheidskracht die, zodra deze sterk genoeg is geworden, het draagvlak vormt van het staandvermogen om in conflicten en confrontaties open te blijven, niet hard te worden, en de ander(en) te kunnen blijven horen!

Op deze manier leert iemand zichzelf aan te pakken. Het is geen trucje of aangeleerde gedragsverandering, dat na enige tijd toch weer vervaagt door de invloed van onbewuste verlangens; de verandering komt van binnenuit, een werkelijk veranderen zodat de persoon er grip op heeft en ander gedrag vanzelf kan ontstaan.

.