Copyright 2018 - Enowa

Ofwel: aanpak van A) gezinsproblemen en B) relatieproblemen 
Wij helpen onze cliënten om de werkelijke problemen bloot te leggen en begeleiden hen bij het oplossen hiervan of het verzachten van de gevolgen.

A) Gezinsproblemen.

Wij vinden het gezin nog steeds de hoeksteen van de maatschappij!
Wij vinden het daarom van groot belang dat zorg voor het gezin de hoogste prioriteit heeft. De samenhang tussen de verschillende leden in een gezin is uiteindelijk bepalend voor de wijze waarop de gezinsleden hun problemen met elkaar, met zichzelf en met de buitenwereld oplossen. 
Zodra iemand in een gezin dus problemen krijgt van welke aard dan ook, dan heeft dat zijn weerslag op de rest van het gezin en zijn/haar functioneren later in de maatschappij. Het gezin heeft het probleem dan ook als geheel aan te pakken. 
Als die aanpak goed verloopt en de kinderen voelen zich gewaardeerd en veilig door de eerlijkheid binnen het gezin, zullen er meestal geen onoverkomelijke problemen zijn. Zelfs als een gezinslid ernstige problemen krijgt, zal het gezin er mee kunnen leren omgaan!
Als er in een gezin problemen zijn, constateren de ouders dat vaak door veranderd gedrag van een of meerdere kinderen. Door dit probleem te zien als een signaal van het gezin en niet uitsluitend als een probleem van het kind, dan kunnen er vaak snel verbeteringen worden aangebracht. Als men kinderen krijgt, heeft men nu eenmaal geen cursus in het succesvol opvoeden van kinderen gedaan. En dus leert men gaandeweg. Kinderen moeten kind kunnen zijn binnen de warme veiligheid van het gezin. Hierdoor o.a. kunnen ouders leren echt volwassen te worden.

Enkele voorkomende problemen in een gezin:
a. Ouders doen te veel voor kinderen omdat het dan sneller gaat. Men heeft haast. Een kind wil leren, dus leer het kind om dingen zelf te doen;
b. Ouders hebben veel ruzie. Kind probeert de ouders bij elkaar te houden en te sussen. Kind loopt voortdurend op zijn/haar tenen en gaat soms zeer dwars gedrag vertonen (bliksemafleider) of trekt zich geheel terug (“het is zo’n makkelijk kind”);
c. Er is geen veiligheid in het gezin. Dit kan zich op vele manieren uiten.

B) Relatieproblemen.

Voor ons is een relatie een band tussen mensen, waar je iets van jezelf in stopt. Hoe meer je er in stopt, hoe sterker de band (tenzij het slechts van een kant komt). Dat betekent dus dat je zelf bepaalt wat je in de relatie stopt, zowel positieve als negatieve zaken die je vaak niet wilt zien. Ieder probleem dat je in de relatie ervaart kan verholpen worden, hetzij opgelost dan wel de gevolgen verzacht. Je moet het natuurlijk wel willen. Want Liefde is de beloning na hard werken. 
Het mooie van een relatie is dat je elkaars spiegel bent.

Enkele voorkomende problemen in een relatie zijn:

  1. Veel mensen zeggen dat ze het geheel of gedeeltelijk anders gaan doen dan hun ouders het deden. In onze praktijk zien we dat de meeste mensen het, ondanks deze belofte aan zichzelf, toch op de zelfde manier doen;
  2. Ook communicatie is vaak een groot probleem ondanks dat mensen veel praten (?!).
  3. Doordat men (emotioneel) zeer dicht bij elkaar is (intimiteit) doorziet men elkaar vaak goed, b.v. een dominante
    houding, egoïsme etc.. Door elkaar niet aan te spreken creëert men oneerlijkheid en het verlies van vertrouwen. En zelfs dat zal men niet snel aan elkaar erkennen;
  4. Daarnaast zijn er natuurlijk grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Door onbegrip en soms onwil om elkaar te willen leren kennen ontstaan veel misverstanden en leed.