Copyright 2018 - Enowa

Enowa heeft een jarenlange ervaring in individuele hulpverlening en in het begeleiden van medewerkers van bedrijven, met zowel het coachen als het trainen van medewerkers.

Bedrijfscounselling zien wij als een mogelijkheid van de organisatie om problemen, 
die inherent het samenwerken van mensen zijn, op een doeltreffende manier aan te pakken zodat een groep verder kan met het doel van het samenwerken: het bestaansrecht van de groep .

Hierbij dienen zowel het groepsbelang als het individuele belang in hun juiste samenhang te worden beoordeeld, zodat een medewerker door training en opleiding of individuele coaching zijn of haar carrière binnen de organisatie kan vervolgen dan wel zijn huidige functie kan verstevigen.

Ook gaan steeds meer bedrijven er toe over om voor hun medewerkers een preventief beleid te voeren over ziekteverzuim door spanningen of problemen in de werk- en/of privé-sfeer. Door de Wet Poortwachter zijn veel bedrijven hier actiever in geworden. 
Voor deze preventie is het nodig om in een vroeg stadium de groeiende spanningen om te vormen tot een energiestroom naar het bedrijf. 
Naast een groeiende werkdruk komt er ook steeds meer behoefte aan een flexibele organisatie waarbij zelfmanagement dé verwachting is die een onderneming stelt aan medewerkers.

Samenwerking en “ Empowerment ” (in de brochure wordt hier nader op in gegaan), alsmede de hiermee nauw samenhangende zorg voor elkaar en het milieu, stellen andere eisen aan de organisatie, de managers en de medewerkers. Een andere manier van denken alsmede van omgaan met elkaar vereist het toestaan van gevoel. (En hiermee bedoelen wij niet een dwingende, emotionele uiting zoals tegenwoordig maar al te vaak wordt gebezigd)

Hieronder volgen enkele mogelijkheden van wat Enowa voor uw organisatie kan betekenen. 
Uiteraard kunnen wij samen met u bespreken wat in uw specifieke situatie het beste is.

  • Individuele begeleiding / Coaching (Personal coaching)
  • Personal Development
  • Conflictbemiddeling (mediation)
  • Trainingen

Indien u deze informatie wilt gebruiken voor presentatie aan of in uw organisatie, dan kunt u deze informatie ook in de vorm van een brochure aanvragen. In deze brochure wordt een aantal onderwerpen uitgebreider toegelicht. Vraag hem aan via e-mail.