Copyright 2018 - Enowa

Enowa werkt met zowel particulieren als bedrijven aan duurzame relaties tussen mensen, door het helpen verbeteren van de interacties tussen die mensen. Dit betekent dat we grote nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid van het individu in het hier en nu èn op respect naar de omgeving!

Wij zijn reeds vele jaren actief, zowel als hulpverlener voor particulieren als trainer / coach voor bedrijven. 
De meeste cliënten en opdrachtgevers komen bij ons door mond-op-mond reclame uit heel Nederland en soms uit Duitsland, Italië en België. Daarnaast is er verwijzing door enkele huisartsen en psychiaters en psychotherapeuten uit de randstad.

Wij scharen ons achter een uitspraak van I. Boszormenyi-Nagy, één van de grondleggers van de contextuele benadering in de gezinstherapie:

"Het genezende moment in de therapie is dat men kan aannemen dat het de moeite waard is zich in te zetten om te geven in een relatie, omdat zij op hun beurt zullen ontvangen, maar ook (vooral) omdat het geven op zich een waardevol doel voor hem / haar wordt. Wanneer dat punt is bereikt, is herstel mogelijk".

Particulieren

Wij hebben de afgelopen 20 jaar in ons werk veel ervaring opgedaan met diverse probleemgebieden zoals: relatieproblemen, gezinsproblemen, anorexia, borderline (persoonlijkheidsstoornis), (verborgen) rouw, ADHD, depressies. Daarnaast komen we veel klachten van meer algemene aard tegen zoals: “Ik zit niet lekker in mijn vel”, niet boos durven worden, niet kunnen huilen, niet voor jezelf op kunnen/durven komen, pijnklachten waarvan geen fysieke oorzaak te vinden is, “lastige kinderen” (in onze ervaring is een “probleemkind” meestal degene in het gezin die het probleem zichtbaar maakt, maar zelden het probleem is), enzovoort. Ook helpen we levensangsten om te zetten in levenskracht en een slachtofferhouding om te zetten in zelfbewustzijn.

Bedrijven

Wij hebben ruime ervaring in het bedrijfsleven in diverse branches en op diverse niveaus en hebben veel gedaan met het begeleiden / coachen van medewerkers. 
Ook hebben we diverse trainingen gehouden en zijn we ingeschakeld bij personele conflicten, reïntegratie van medewerkers die ziek zijn (geweest) (Wet Poortwachter), coachen van managers, helpen oplossen van conflicten tussen afdelingen (mediation), onderzoek van ziekte verzuim, pesten op het werk enzovoort. 
Onze opdrachtgevers komen uit diverse branches.

Permanente training / opleiding

Naar ons idee is een permanente persoonlijke ontwikkeling, door een kritische kijk van een collega op ons functioneren alsmede een permanente scholing om ons verder te verdiepen in ons vakgebied, een voorwaarde om op een correcte en naar onze cliënten verantwoorde manier ons werk te kunnen doen. 
Wij zijn lid van een intervisiegroep.

Enowa is gevestigd te Alphen a/d Rijn en goed te bereiken met trein en/of bus.

Praktijkadres: Marokkostraat 80, 2408 JJ Alphen a/d Rijn. 
Telefoon: 0172 – 490768. 

Wij hebben telefonisch spreekuur op dinsdag t/m donderdag van 12.30 uur tot 13.00 uur.