Copyright 2018 - Enowa

Veranderd gedrag komt van binnenuit. Het is geen trucje dat men kan leren. Daar is intense inzet voor nodig.

Door training en juiste begeleiding helpt Enowa om het gebied van het onbewuste kleiner te maken en het gebied van het bewuste groter.

Het gevolg hiervan is dat men de vrije keuze wint in plaats van “gedwongen” te zijn door neigingen, verlangens en oude frustraties.

Het gevoel krijgt de kans om gehoord te worden door het individu.

Vanuit het gevoel beleeft men normen en waarden, zorg voor het milieu en medemens en is er geen plaats voor zaken als zinloos geweld en dergelijke.

Bewust zijn in plaats van “ik kon er niets aan doen” of “zo ben ik nu eenmaal”.