Copyright 2018 - Enowa

Reeds geruime tijd ben ik lid van het Esseens Esotherisch Genootschap “De Sphinx”. Door de studie Esotherie en de begeleiding van Maharishi Ma Prem (supervisie) ben ik genoodzaakt steeds diep in mijzelf te kijken naar de beweegredenen van mijn handelen en denken. 
Vanuit de Esotherie leer ik veel over de ontwikkeling en het functioneren van de mens. Buiten deze lessen krijg ik nog specifieke training / begeleiding over therapie / counselling (houding, inzicht, aanpak, gebruik van overdracht enzovoort).

Piet Zonneveld

Voordat ik mijn praktijk begon als hulpverlener in 1984, ben ik enige jaren werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Naast de functies die ik daar bekleedde, volgde ik opleidingen in Hypnose, Regressie- en Reïncarnatie therapie. Daarna volgde ik opleidingen in Voice-dialogue, Symbooldrama, Counselling, Release-work en Esotherie.

De aldus opgedane kennis en ervaring heb ik gecombineerd met opleidingen / trainingen op het gebied van astrologie, lichaamswerk, meditatie en het werken met lichaam en energie.

Binnen Enowa werk ik zowel met individuele hulpvragers als met groepen en ik heb dan ook een ruime ervaring verkregen met verschillende probleemgebieden.

Mijn uitgangspunten zijn:

  • Ieder probleem is een mogelijkheid tot groei, het oplossen ervan een stap in je ontwikkeling,
  • Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen probleem en dus voor de oplossing ervan (het komt niet aanwaaien),
  • Als therapeut begeleid ik het proces zodat ieder zelfstandig verder kan met zijn/haar leven.
  • Een veilige omgeving is voor ieder probleem de basis voor het vertrouwen dat nodig is en de eerste stap op weg naar de oplossing.

Indirecte counsellingstaken

Ik heb de afgelopen jaren enkele afgestudeerden geholpen met het starten van hun praktijk. Ook heb ik enkele studenten begeleid met hun afstudeerscriptie en heb ik studenten in hun stage begeleid. 
Daarnaast geef ik regelmatig supervisie aan collega's.

Identiteit als counsellor

Ik ben een counsellor met grote betrokkenheid, inzet en aandacht voor mijn cliënten en opdrachtgevers. 
Ik zie het counsellingtraject dan ook als een samen op pad gaan, waarbij ik als gids op de juiste momenten bijstuur, eerlijk en duidelijk ben, nieuwe inzichten toevoeg en bereid ben mezelf ter discussie te stellen.
In dit proces ben ik confronterend en direct, rekening houdend met de belastbaarheid van de betrokkenen, begripvol en motiverend zodat het veranderingsproces van binnenuit plaatsvindt met de kracht van het eigen gevoel. Dit doe ik door in een gelijkwaardige relatie te treden met de betrokkene(n). Dichtbij en veraf zijn dan ook grenzen die zeer nauw bewaakt dienen te worden. Ik hecht dan ook grote waarde aan supervisie.

Het leven is voor mij een leerschool en het counselling- /therapeutisch traject een tijdelijke pleisterplaats om te herstellen, te leren en een nieuwe richting te bepalen of bij te sturen. 
Hierbij help ik de cliënt om bloot te leggen wat de “verwrongen” motivaties zijn om dingen te doen in het leven, in de relatie tot anderen of op het werk en die vaak (vanuit het karakter) de oorzaak zijn van pijnlijke tegenslagen, vastlopen en valkuilen.