Copyright 2018 - Enowa

(gedicteerd op 14-9-1999 door Maharishi Ma Prem, uitgewerkt door Piet Zonneveld)

A: Wie of wat is een therapeut / counsellor?

Een therapeut / counsellor kan niets anders voor de cliënt zijn dan een (spiritueel) adviseur die iemand in de chaos van het eigen leven of in de relatie met zichzelf en anderen de weg kan wijzen.

Dit kan alleen door:

Hetzij een stuk psychologie (nagelaten delen opvoeding),
Het bijspijkeren van het niveau van de cliënt; het opwaarts helpen door inzicht en begrip in zichzelf en situaties (een meerwaarde aan kennis toevoegen),
Een klankbord te zijn,
Hulp bij het verwerken van emotionele trauma's en/of fobieën.
Om een goede therapeut / counsellor te kunnen zijn is een gedegen (zware) opleiding en strenge training op verschillende gebieden noodzakelijk. Feitelijk wordt van de therapeut / counsellor verwacht dat de therapeut / counsellor alwetend is. En dat is hij / zij niet!

De therapeut / counsellor dient tevens te zien of de geestelijke verwarring of chaos in het leven van de cliënt niet mede veroorzaakt wordt door mankementen (dis-harmonie) in de fysieke toestand; dus is verwijzen naar en/of samenwerken met de allopathische geneeskunst een “must”.

Een goede therapeut / counsellor voelt het verdriet en de pijn van de ander als zijn eigen. Het nuttig zijn voor de medemens komt bij een goede (=geboren) therapeut op de eerste plaats. Toch kan niemand van de lucht alleen leven; want dan zou het snel uit zijn met de mogelijkheid van hulpverlenen.

B: Wie gaat naar een therapeut?

Naar een therapeut gaan die mensen die door zichzelf of anderen opmerkzaam gemaakt worden van de noodzaak van hulp.

C: Is dat vrijwillig of gedwongen?

  • In Nederland kan niemand gedwongen worden welke therapeutische behandeling dan ook te volgen tegen de eigen wil in tenzij de rechterlijke macht dit bepaald. 
    De rechter beslist veelal tot (gedwongen) behandeling als de tendens is dat iemand zichzelf of anderen kwaad of schade zal berokkenen met andere woorden een gevaar voor zichzelf of voor anderen is;
  • Wanneer men begint te bemerken dat men met bepaalde situaties niet overweg kan, zoals sociale -, huwelijks - en andere relaties, of dat men bij zichzelf frustraties, trauma's depressies of dwangneurosen herkent is het voor een ieder buitengewoon raadzaam om zo vroeg mogelijk zelf te besluiten hulp te zoeken bij een goede therapeut / counsellor. 
    Het is beter te voorkomen dan te genezen. 
    De vrijwilligheid van de cliënt moet dus door de cliënt gezien worden als een door zichzelf gekozen verplichting, gebaseerd op verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbesef en een roep om hulp.
  • Ook kan de situatie in de omgeving van de cliënt, door het gedrag van de cliënt, zodanig worden dat deze omgeving er bij de cliënt op aan dringt om hulp te gaan halen/zoeken.

D: Conclusie

De therapeut / counsellor kan hulp bieden aan cliënten zoals beschreven in B en in C2 en sommige cliënten uit C3 . Uiteraard afhankelijk van de aard van het probleem.

De overigen die hulp “nodig” hebben, hebben niet de verantwoordelijkheid of het besef om zelf hulp te willen (en dus te veranderen!) en kunnen dus niet door een therapeut behandeld worden. Deze cliënten kunnen eventueel doorgestuurd worden naar een psychiater (onder andere in verband met het voorschrijven van medicijnen).

Zodra een therapeut na kortere of langere tijd bemerkt dat de cliënt niet gemotiveerd is om aan de eigen verbetering mee te werken blijkt de noodzaak van door verwijzing of om de therapie te beëindigen.

Indien een cliënt dus niet bewust is van verantwoordelijkheid en plichtsgevoel (de wil om te veranderen), de noodzakelijke attributen om de therapie tot een succes te maken voor beide partijen ontbreken, blijft er dus niets anders over dan door te verwijzen of om de therapie te beëindigen.

Dit door verwijzen is nodig in verband met mogelijke afwijkingen bij de cliënt die erfelijk aanwezig kunnen zijn (DNA), onvoldoende kennis en ervaring bij de therapeut of een therapeut / cliënt relatie die teveel weerstand oproept.

E: Geweten

Elke goede therapeut, psychiater/psycholoog/psychotherapeut, is ondanks alles gewoon mens. Uitgaande van het menszijn werkt een ieder, normaal, met een geweten. Wanneer een cliënt doorverwezen moet worden, bijvoorbeeld naar een instelling, kan vanuit het geweten van de hulpverlener (in het algemeen) in de praktijk de overweging ontstaan of de cliënt wel goed verwezen wordt. Een sluitende controle hierop is er helaas nog niet.