Copyright 2018 - Enowa

Er zijn vele definities van counselling en de counsellor. Hieronder enkelen die voldoende uitdrukken wat wij belangrijk vinden.

De definitie van het werkgebied (volgens St. Europees instituut PSE):

Tussen de maatschappelijke dienstverlening, zoals het Algemeen Maatschappelijk werk dat biedt, en de gespecialiseerde langdurige psychotherapeutische of psychiatrische hulp bij ernstige problematiek, waarin bijvoorbeeld een RIAGG voorziet, ligt een groot gebied: de psychosociale hulpverlening. Dit is het werkgebied van de counsellor. Deze counsellor kan b.v. geconsulteerd worden wanneer psychosociale problematiek de zelfredzaamheid van een mens ondermijnt of dreigt te ondermijnen. Hun klachten zijn niet ernstig genoeg om te spreken van een psychische stoornis, maar ernstig disfunctioneren dreigt wel. 
Daarom is counselling op het werk in de vorm van coachen ook voor een werkgever van belang. Een medewerker zal minder snel ziek thuis zitten.

De definitie van counselling (volgens de NAC):

”Een communicatief proces, waarin de cliënt die een individu, groep of organisatie kan zijn, wordt gestimuleerd en gesteund om zijn / haar psychosociale sensitiviteit, inzicht en vaardigheden te ontwikkelen, nodig om een meer bevredigende, verantwoorde en oplossingsgerichte manier van leven te kunnen vinden en positievere condities in de sociale omgeving te kunnen bewerkstelligen.”

Een kort profiel van een counsellor (volgens de ABvC):

Een counsellor is een professionele hulpverlener die een hulpvrager (cliënt) de gelegenheid biedt te werken aan een leven dat bevredigender en vindingrijker is.De hulp die een counsellor biedt bestaat uit een vrijwillige en weloverwogen afspraak tussen een counsellor en cliënt en verschilt van andere hulpverleningsvormen.

*

Voordat de counsellor begint met counselling, legt hij / zij de cliënt de basisprincipes van counselling uit waaronder de methode, de duur, de kosten en legt het accent op de vertrouwensrelatie.

*

Bij counselling respecteert de counsellor het recht van de cliënt zijn / haar eigen beslissingen te nemen. Daarnaast wordt alles wat plaatsvindt tussen de counsellor en cliënt met respect, en dus ook geheimhouding, behandeld.

*

De counsellor onderzoekt en bewaakt met regelmaat zijn / haar eigen vaardigheden, ervaring, hulpbronnen en praktijkvoering.

*

De counsellor is een geregistreerd lid van een erkende beroepsvereniging, is opgeleid om zijn / haar vak professioneel uit te oefenen en is gehouden door bij- / nascholing zijn competentie in stand te houden.

*

De counsellor misbruikt zijn / haar opleiding, ervaring en positie van vertrouwen in emotioneel, seksueel of financieel opzicht niet.

*

De counsellor is gehouden regelmatig supervisie en adviserende ondersteuning te ondergaan.