Copyright 2018 - Enowa

De zin van een op maat gemaakte training is om met een groep uit de eigen organisatie in een aantal dagen te werken aan een vooraf gedefinieerd doel. Werken betekent in dit geval: leren door en vanuit jezelf.

Een training wordt op maat gemaakt voor de organisatie. Zo'n training kan een onderdeel vormen van een traject, maar kan ook op zichzelf staan.

In de huidige maatschappij is snel en veel informatie nodig en beschikbaar. Dit maakt het rustig blijven omgaan met de omgeving (zowel zakelijk als privé), soms lastig. Managers hebben hier ook mee te maken en krijgen steeds meer taken, of taken die intensiever zijn, die ze moeten blijven beheersen.

Deze druk maakt dat het naar behoren uitoefenen van taken steeds lastiger wordt en een functie te zwaar belast kan worden. Zaken als depressie, burn-out e.d. kunnen daardoor langzaam binnen sluipen.