Copyright 2018 - Enowa

Conflicten in een organisatie blokkeren meer beslissingen dan argumenten dat doen.

De reden hiervoor is dat veel conflicten niet bespreekbaar zijn of niet opgelost mógen worden (“conflicten scherpen de daadkracht van mensen” enzovoort). Hierdoor ontstaan er onderhuidse spanningen die vaak op ongewilde momenten naar buiten komen; dit is dus altijd het verkeerde moment! Deze onuitgesproken conflicten beheersen de subcultuur van de meeste organisaties. Medewerkers zullen meer reageren vanuit de subcultuur (= verborgen gewoonten, onuitgesproken veronderstellingen) dan vanuit de directieven van de directie. Volwassen gedrag is hier dan nauwelijks meer aanwezig.

Bij mediation willen wij (Enowa) bemiddelen tussen partijen zodat de partijen, individuen of groepen, weer in gesprek komen met elkaar, door onder andere het blootleggen van “verborgen agenda's”. Het doel hiervan is dat deze partijen gezamenlijk tot een voor beiden bevredigende oplossing komen. Dit kan dus een compromis zijn.

Hierbij wordt door een Enowa medewerker bemiddeld in het conflict om de partijen weer samen aan één tafel te krijgen. Enowa zal hierbij steeds als corrigerende gespreksleider optreden zodat het gesprek op een constructieve (volwassen) manier kan verlopen en een oplossing kan worden bereikt.

Vooraf zal Enowa zich informeren over de achtergronden van het conflict, de subcultuur, de duur dat het conflict reeds bestaat, wie er nog meer bij betrokken is behalve degenen die het conflict openlijk benoemen, wat de bevoegdheden van de opdrachtgever zijn, wie er gebaat is bij een oplossing en bij welke oplossing.

Er zullen dus, naast de opdrachtgever, nog enkele andere medewerkers in de organisatie geïnterviewd worden.