Copyright 2018 - Enowa

Van de vele honderden mensen die bij Enowa zijn geweest zijn er slechts enkelen die hun ervaringen op papier willen/kunnen zetten. Diegenen die dat niet deden hebben daar hun eigen redenen voor. Van diegenen die wel een stukje schreven hebben wij de tekst zodanig aangepast (met medeweten van de schrijver) dat niet meer herkenbaar is om wie het zou kunnen gaan. Enkelen vonden het geen probleem om hun volledige naam erbij te zetten.

Door deel te nemen aan de workshops van Enowa heb ik gekozen voor een proces om mezelf te ontwikkelen. Bij dit proces leer ik, hoe je open kan communiceren waardoor je toegankelijk wordt voor anderen.
Tevens ben ik op dit moment bezig met het opruimen en leren beheersen van negatieve karaktereigenschappen waardoor ik minder stress ervaar en ziekte voorkom, ook bij mijn collega’s’.

Uit eigen ervaringen heb ik kunnen constateren dat door een open communicatie mensen weten wat ze aan me hebben en wat ze van mij mogen verwachten. Door de verantwoordelijkheid te nemen, en duidelijk grenzen aan te geven waar deze verantwoordelijkheden stoppen binnen de kaders van mijn functie die ik bekleed, heb ik ervaren dat de mensen met wie ik werk zich bewust worden van hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Door goed te luisteren naar elkaar en te begrijpen wat er bedoeld wordt ontstaat er een werksfeer waarbij een ieder zich gewaardeerd voelt. Dit motiveert mensen om op een positieve wijze hun werkzaamheden te verrichten en samen tot oplossingen te komen.

Als leidinggevende in een groot internationaal ingenieursburo is het zeer prettig om met gemotiveerde mensen te werken en heeft dit een positief effect op opdrachtgevers omdat zij te maken krijgen met een club mensen die staan voor hun werk, en mee willen denken over te realiseren werk in welke vorm dan ook.

Zelf ben ik er mij van bewust dat dit een proces is dat niet stopt na een jaar. Uiteraard was ik zeer content met de opmerkingen die gemaakt werden tijdens beoordelingsgesprekken waarin werd aangegeven dat ik opener communiceerde en beter bereikbaar en toegankelijker was voor anderen.

Ik hoop dat ik met deze brief voldoende duidelijk heb kunnen maken waarom ik deze training volgde en wat de effecten ervan zijn en dus mijn belang om deze training te volgen.

M.M.

MIJN ZIEKTEVERZUIM EN HET EFFECT VAN ENOWA

Vage gezondheidsklachten onder andere hoofdpijn, buikpijn en vermoeidheid. Ik had er voor 2001 al vele jaren last van en het werd steeds erger. Daarnaast was ik vaak ziek door griep of griepachtige klachten.

Diverse algemene medische onderzoeken brachten geen oorzaken of afwijkingen naar voren. Deze resultaten en de aard van mijn klachten gaven geen aanleiding tot diepgaand of uitgebreid medisch onderzoek. Het zou ook een psychische oorzaak kunnen hebben. Een aantal gespreken bij een psycholoog gaven echter geen aanleiding tot een therapie. Ik dacht dat ik het chronische vermoeidheidssyndroom had. Jaren heb ik me gericht op het vinden van een (medische) oorzaak en oplossing via de huisarts, homeopathie, de bibliotheek en het internet. Het werd er echter niet beter op en in 2001 liep mijn ziekteverzuim de spuigaten uit. Maandelijks was ik wel een paar dagen tot een week ziek thuis. Ik zat volledig vast en ik was voor mijn werkgever (een grote gemeente in het westen van het land) een onbetrouwbare en onrendabele werknemer geworden.

Via een kennis kwam ik eind 2001 in contact met ENOWA. Na de intake ben ik een traject voor persoonlijke ontwikkeling begonnen via counseling en het volgen van workshops. De aandacht ging daarbij niet bepaald naar mijn gezondheidsklachten, maar naar gevoel, emoties, houding, gedrag, karakter, enz. En dat heeft veel tijd, inzet en doorzettingsvermogen gevraagd. Het is niet iets wat je even probeert, maar echt moet willen. Inmiddels ben ik zo’n drie jaar bezig met mijn traject, dat had ik van te voren nooit bedacht. Maar net als bij een opleiding heeft een traject als deze gewoon een bepaalde hoeveelheid tijd nodig om het te doorlopen en uiteindelijk af te ronden. En nu zie ik ook wat het resultaat ervan is voor mezelf en mijn gezondheid.

Door grip te krijgen op minder goede karaktereigenschappen en de problemen die daardoor veroorzaakt zijn op te ruimen sta ik minder onder stres en verspeel ik minder energie. Dit bleek goed nieuws voor mijn gezondheid: in 2004 zijn mijn gezondheidsklachten definitief fors afgenomen en ben ik nauwelijks nog ziek geweest. De laatste 5 maanden van 2004 ben ik zelfs niet meer ziek geweest en heb ik me dus niet meer ziek hoeven melden. Wat dit in getallen betekend is terug te zien in die bijgevoegde grafiek, voor mij de ENOWA-effect-rapportage. Voor mijn werkgever ben ik nu alles behalve een zorgenkindje en het is overduidelijk dat investeren in een werknemer met een hoog ziekteverzuim of andere problemen middels deze counseling wel degelijk zijn vruchten kan en zal afwerpen. Het lijkt mij zeker ook de moeite waard dit de stimuleren, al blijft het een keuze van de betrokken werknemer zelf. Ook is het risico erg groot dat dit een positief effect heeft op mijn omgeving (collega’s). Nu ik goed in mijn vel zit, goed functioneer en weinig door ziekte afwezig ben heeft dat een positieve uitwerking op de mensen voor wie en met wie ik werk.

Dit betekend niet dat vanaf nu achterover kan gaan leunen. Ik zal extra alert op mezelf en mijn omgeving moeten zijn en discipline op moeten brengen om grip op mezelf te houden. En mijn gezondheid zal dan altijd als eerste aan de bel trekken als er onderliggende problemen zijn, maar nu is dat een signaal en geen ongeneeslijk syndroom.

CvdS