Copyright 2018 - Enowa

Op individuele basis wordt een medewerker begeleid in zijn of haar specifieke situatie.

Dit kan een probleem situatie zijn maar ook een situatie waarin iemand leert om (anders) met zijn realiteit om te gaan. Bijvoorbeeld iemand die niet goed weet hoe met collega's om te gaan of zich onzeker voelt omdat hij / zij op een andere afdeling is geplaatst.

Hieronder valt ook het begeleiden van medewerkers die ziek geworden zijn (overspannen, burnout, slechte relatie met een leidinggevende etc.) en medewerkers die weer terug het arbeidsproces ingaan.

Daarnaast hebben sommigen, vaak door hun positie of functie, een klankbord nodig; behoefte aan eerlijke feedback van iemand die niet behoort tot de directe kring van medewerkers of belanghebbenden.

Een dergelijke coach, vaak personal coach genoemd, helpt je om niet “blind” te worden voor de directe omgeving van het vakgebied of de directe omgeving van het individu (persoonlijk).

Deze coach / vertrouwensman zal de cliënt aanspreken op zogenaamde vanzelfsprekendheden, zal kritische vragen stellen over andere zaken dan waar je mee bezig bent enzovoort.

Na een intake wordt een inschatting gemaakt van de problematiek en worden er afspraken gemaakt over hoe Enowa met de opdrachtgever dit traject in gaat.